Duurzame kantoor inrichting

Duurzame kantoorinrichting | De kantoren markt veranderd in een rap tempo, waarbij thuiswerken een vast onderdeel van het werk wordt. Geen reistijd en minder verkeer op de weg. Dat betekend dat het fysieke kantoor meer een ontmoetingsplek wordt voor overleg met opdrachtgevers en collega’s. Hoe integreer je oprechte duurzame kantoorinrichting en een gezond interieur ontwerp in dit nieuwe concept zonder in te leveren op kwaliteit en esthetiek? Cartoni is expert op het gebied van materialen en het op een non toxic manier verwerken hiervan. Een gezond interieur heeft aantoonbaar een positieve invloed op je medewerkers met als resultaat een lager ziekte verzuim. Aan de hand van ons meetsysteem bepalen we in vier overzichtelijk stappen het plan van aanpak. Zo weet je vooraf waar je aan begint zonder verassingen achteraf. 

Het is onze taak om een gezonde leefomgeving te creëren, zonder negatieve gevolgen voor mens en dier. Door verantwoord om te gaan met materialen ontwerpen we voor de toekomst en koesteren we wat ons dierbaar is. We geloven in het behoud van materialen en in recycling, maar recyclen is niet een doel opzicht maar een middel. In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met de circulariteit. Op de tekentafel wordt nagedacht over wat we met de materialen kunnen doen. Wanneer ze in hun huidige vorm niet nodig zijn.

Dit vereist veel materiaalkennis, vakmanschap, nieuwsgierigheid en een onophoudelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen. We begrijpen dat u daar helemaal geen tijd voor hebt. Daarom begeleiden we u in dit proces!

Duurzame kantoorinrichting