"Be one with Nature"

Wij produceren op een zo verantwoord mogelijke manier en verwerken geen materialen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Maar daarnaast willen we meer doen, bedrijven ondersteunen die een gemeenschappelijk doel hebben. Daarom steunen we het WWF met een vaste maandelijkse donatie en doneren we een percentage van onze projecten, dit vermelden we bij elk project dat we aanbieden.

Voor het WWF is de natuur niet tegen de mens, maar we maken er integraal deel van uit. We houden van die allesomvattende natuur. Van planten, dieren en mensen in hun grootst mogelijke diversiteit. Wij zijn de natuur!

Biodiversiteit en het voortbestaan van de aarde zijn voor ons een groot goed. Daarom doen we er alles aan om die te beschermen en te herstellen. Dat is hard nodig, want we putten de aarde meer uit dan ze aankan. We willen de relatie tussen mens en natuur herstellen, in één wereld waarin beide kunnen groeien en bloeien. Zodat toekomstige generaties net zoveel van de natuur kunnen genieten als wij. Iedereen die een hart voor de natuur heeft, kan met ons meewerken. Verbinding is een van onze kernwaarden. Hoe beter en opener we daarin zijn, hoe beter we in staat zijn om ons ideaal te realiseren, op allerlei manieren en met zoveel mogelijk mensen en partijen. Met ons worden ze onderdeel van een beweging en dragen ze bij aan iets groters voor toekomstige generaties: één wereld waarin mens en natuur kunnen groeien en bloeien. Die eenheid, dat is waar we als WNF van houden en waar we voor vechten.
Dag in, dag uit, met hart en ziel, met alles en iedereen. Dat is onze missie.